zamówienie na:

Usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu w sezonie letnim 2020 roku ogólnodostępnych i nieodpłatnych kąpielisk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310)

zamawiający: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/06/2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2020  09:45
wynik postępowania: Rozstrzygnięte