zamówienie na:

Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy kompleksie sportowym przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu.

zamawiający: Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/PN/08/2020
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poz. 9