Ogłoszenie nr PP/MCS/4/2023 z dnia 9 czerwca 2023 roku na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Niskich Łąkach 1-9 we Wrocławiu09.06.2023

Ogłoszenie nr PP/MCS/4/2023 z dnia 9 czerwca 2023 roku na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Niskich Łąkach 1-9 we Wrocławiu

09.06.2023

Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 7/5, AM-21, obręb Południe, o łącznej powierzchni dzierżawy 32560,00 m2 z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjno-gastronomiczne, w podziale na części A i B.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia do 19.06.2023 r. do godz. 12:00 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (II piętro – Sekretariat).

UWAGA: Przedmiotowy przetarg został unieważniony.

Załączniki:
1. Ogłoszenie nr PP/MCS/4/2023 (227kB) pdf
2. Część nieruchomości przeznaczona do dzierżawy (350kB) pdf
3. Teren wyłączony z dzierżawy (377kB) pdf
4. Formularz ofertowy (62kB) word
5. Oświadczenia oferenta (14kB) word
6. Projekt Umowy (211kB) pdf
7. Regulamin przetargu (151kB) pdf
8. Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Inwestorów (130kB) pdf
9. Informacja o unieważnieniu przetargu (578kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juskowiak (9 czerwca 2023)
Opublikował: Tomasz Juskowiak (9 czerwca 2023, 11:31:08)

Ostatnia zmiana: Tomasz Juskowiak (21 czerwca 2023, 09:54:57)
Zmieniono: 21 czerwca 2023 roku - dodano informację o unieważnieniu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202