Przyjmowanie i załatwianie spraw


Sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności:
 
  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.).
  2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
  3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2014, poz. 715 ze zm.).
  4. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 ze zm.).
 
Skargi i wnioski kierowane do Dyrektora, dotyczące działalności jednostki lub działań jej pracowników przyjmowane są w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.
 
Dyrektor, a w czasie nieobecności Dyrektora wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora, przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00.

metryczka


Wytworzył: Joanna Hrycyk (16 marca 2015)
Opublikował: Szymon Małecki (16 marca 2015, 11:12:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6810