Działalność


Zadania Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław określa statut Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji.
 
Do zadań Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław należy:
 1. Prowadzenie działalności realizującej zadania własne miasta Wrocławia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia.
 2. Udostępnianie w sposób zorganizowany posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym:                                                       a) klubom i związkom sportowym,
  b) fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki,
  c) organizacjom społecznym i zawodowym,
  d) szkołom, uczelniom i zakładom pracy.
 3. Prowadzenie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach.
 4. Promowanie sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia
 5. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych zgodnie z odrębnymi w danym zakresie przepisami ustawowymi .
 6. Właściwa eksploatacja i konserwacja posiadanej bazy sportowej – rekreacyjnej oraz jej rozwój. 
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej, celem wypracowania środków na realizację celów statutowych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej , sportu, turystki i rehabilitacji ruchowej.

metryczka


Wytworzył: Joanna Hrycyk (16 marca 2015)
Opublikował: Szymon Małecki (16 marca 2015, 10:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7041