Status prawny


Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej.
 
Zgodnie z § 1 ust. 2 Statutu Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław działa w szczególności na podstawie niżej wymienionych przepisów:
 
  1. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia NR IX/168/11, z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej, pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu,
  2. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLIV/1069/13 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji,
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i przepisów wykonawczych do niej, 
  4. Ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie i przepisów wykonawczych do niej, 
  5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do niej,
  6. Statutu Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji.

metryczka


Wytworzył: Joanna Hrycyk (16 marca 2015)
Opublikował: Szymon Małecki (16 marca 2015, 09:43:08)

Ostatnia zmiana: Szymon Małecki (21 marca 2018, 08:34:06)
Zmieniono: zaktualizowano treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8828