Ogłoszenie nr PP/MCS/1/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku na sprzedaż kompletu czterech systemowych hal namiotowych15.01.2024

Ogłoszenie nr PP/MCS/1/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku na sprzedaż kompletu czterech systemowych hal namiotowych

15.01.2024

Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław ogłasza ustny przetarg ofertowy na sprzedaż kompletu czterech systemowych hal namiotowych.

Ustny przetarg odbędzie w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław w dniu 30.01.2024 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku administracyjnym Stadionu Olimpijskiego, wejście A, pok. 103 (Sala konferencyjna).

UWAGA:
Gmina Wrocław – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław (dalej zwana także: MCS) informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w budynku administracyjnym Stadionu Olimpijskiego, wejście A, pok. 103 (Sala konferencyjna) odbyło się ustne postępowanie przetargowe na sprzedaż kompletu czterech systemowych hal namiotowych.

W wyniku licytacji uczestnik przetargu – Rexer Sp. z o.o.–  zaoferował najwyższą kwotę, tj. 127 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) brutto. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny Przewodniczący Komisji stwierdził, że zwycięskim oferentem została firma Rexer Sp. z o.o.

Załączniki: 
1. Ogłoszenie nr PP/MCS/1/2024 (2800kB) pdf
2. Projekt systemowej hali namiotowej 10x15x3,24/4,92(1) (8192kB) pdf
3. Projekt systemowej hali namiotowej 10x15x3,24/4,92(2) (8192kB) pdf
4. Projekt systemowej hali namiotowej 5x20x3,24/4,09 (8192kB) pdf
5. Projekt systemowej hali namiotowej 5x10x3,24/4,09 (4569kB) pdf
6. Oświadczenia oferenta (15kB) word
7. Projekt Umowy (92kB) pdf
8. Załącznik do projektu umowy - specyfikacja techniczna przedmiotu sprzedaży (121kB) pdf
9. Załącznik do projektu umowy - wzór protokołu przekazania (68kB) pdf
10. Regulamin przetargu (820kB) pdf
12. Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kontrahentów (826kB) pdf
13. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (489kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juskowiak (15 stycznia 2024)
Opublikował: Tomasz Juskowiak (15 stycznia 2024, 14:38:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Juskowiak (30 stycznia 2024, 12:21:16)
Zmieniono: 30 stycznia 2024 - dodano informację o rozstrzygnięciu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 744