Ogłoszenie nr PP/MCS/5/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Niskich Łąkach 1-9 we Wrocławiu26.07.2023

Ogłoszenie nr PP/MCS/5/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Niskich Łąkach 1-9 we Wrocławiu

26.07.2023

Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 7/5, AM-21, obręb Południe, o łącznej powierzchni dzierżawy 32560,00 m2 z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjno-gastronomiczne, w podziale na części A i B.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia do 03.08.2023 r. do godz. 12:00 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (II piętro – Sekretariat).

5. Oświadczenia oferenta (14kB) word
6. Projekt Umowy (163kB) pdf
7. Regulamin przetargu (141kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juskowiak (26 lipca 2023)
Opublikował: Tomasz Juskowiak (26 lipca 2023, 13:46:26)

Ostatnia zmiana: Tomasz Juskowiak (3 sierpnia 2023, 14:31:21)
Zmieniono: 3 sierpnia 2023 roku - dodano informację o unieważnieniu postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 254