Ogłoszenie nr PP/MCS/7/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku na sprzedaż kompletu czterech systemowych hal namiotowych15.12.2023

Ogłoszenie nr PP/MCS/7/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku na sprzedaż kompletu czterech systemowych hal namiotowych

15.12.2023

Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kompletu czterech systemowych hal namiotowych.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 2 stycznia 2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (II piętro – Sekretariat).

UWAGA: do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj. do dnia 2 stycznia 2024 roku, do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Gmina Wrocław – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław zawiadamia, że przedmiotowy przetarg został unieważniony.

Załączniki:
1. Ogłoszenie nr PP/MCS/7/2023 (2771kB) pdf
2. Projekt systemowej hali namiotowej 10x15x3,24/4,92(1) (8192kB) pdf
3. Projekt systemowej hali namiotowej 10x15x3,24/4,92(2) (8192kB) pdf
4. Projekt systemowej hali namiotowej 5x20x3,24/4,09 (8192kB) pdf
5. Projekt systemowej hali namiotowej 5x10x3,24/4,09 (8192kB) pdf
6. Formularz ofertowy (62kB) word
7. Oświadczenia oferenta (15kB) word
8. Projekt Umowy (78kB) word
9. Załącznik do projektu umowy specyfikacja techniczna przedmiotu sprzedaży (18kB) word
10. Załącznik do projektu umowy - wzór protokołu przekazania (19kB) word
11. Regulamin przetargu (1191kB) pdf
12. Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kontrahentów (816kB) pdf
13. Informacja o unieważnieniu przetargu (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juskowiak (15 grudnia 2023)
Opublikował: Tomasz Juskowiak (15 grudnia 2023, 10:18:13)

Ostatnia zmiana: Tomasz Juskowiak (2 stycznia 2024, 13:24:13)
Zmieniono: 2 stycznia 2024 roku - dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 793